Algemene Voorwaarden

De Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van UNITED COSMETICS bepalen
onder andere wat jouw rechten en plichten zijn als je een bestelling bij ons plaatst.
 

Toepasselijkheid van deze Voorwaarden

Op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van UNITED COSMETICS zijn deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing. Andere Voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Onze Voorwaarden worden op verzoek schriftelijk naar je toe gezonden.

Zodra je een bestelling hebt gedaan via onze site, ben je akkoord gegaan met deze Voorwaarden.

Er kan alleen schriftelijk worden afgeweken van deze Voorwaarden. Als er wordt afgeweken van een bepaling in deze Voorwaarden, dan blijven de andere bepalingen in deze Voorwaarden gewoon van kracht.

Als een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden in strijd zijn met de wet, dan zal UNITED COSMETICS deze bepaling(en) direct aanpassen. Alle overige bepalingen blijven te allen tijde van kracht.

Als UNITED COSMETICS een of meerdere bepalingen voor lange of korte tijd soepel toepast, dan behouden we het recht om op elk moment (weer) strikte naleving van deze bepalingen te eisen.

Ook medewerkers, tussenpersonen en andere derdevan van UNITED COSMETICS mogen zich beroepen op onze Voorwaarden.

UNITED COSMETICS is gerechtigd om op elk moment deze Voorwaarden te wijzigen. Nadat de gewijzigde Voorwaarden op www.unitedcosmetics.nl zijn gezet, zijn ze direct van kracht. De gewijzigde Voorwaarden gelden niet voor de bestellingen die voorafgaand aan de publicatie op www.unitedcosmetics.nl zijn gedaan, tenzij de nieuwe Voorwaarden gunstiger voor jou zijn.


ARTIKELEN

UNITED COSMETICS staat ervoor in dat de, in onze shop aangeboden artikelen, voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redeljike eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Alle artikelen probeert UNITED COSMETICS zo duidelijk en natuurgetrouw te beschrijven en te (laten) fotograferen.

United Cosmetics streeft er naar om al haar aangeboden artikelen direct uit voorraad te kunnen leveren. Het kan voorkomen dat dit niet lukt. Wij zullen dit dan zo spoedig mogelijk aan U mededelen. 

OVEREENKOMST, TARIEVEN & BETALINGEN

UNITED COSMETICS zal altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van onze producten.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het totale bedrag op de rekening van UNITED COSMETICS is bijgeschreven en nadat UNITED COSMETICS jouw bestelling heeft geaccepteerd en voldoende gegevens van jou heeft ontvangen om de bestelling uit te voeren.

UNITED COSMETICS mag je bestelling(en) weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering stellen. Als je bestelling niet wordt geaccepteerd, dan deelt UNITED COSMETICS dit mee binnen (10) werkdagen na ontvangst van je bestelling.

De levering wordt pas uitgevoerd wanneer het verschuldigde bedrag op ons bankrekeningnummer is bijgeschreven. Het bij UNITED COSMETICS niet mogelijk om uitgesteld of in termijnen te betalen.


Als je een bedrag vooruit betaald hebt en de overeenkomst waar dat bedrag betrekking op heeft, komt niet tot stand (bijv. doordat het artikel uitverkocht is) of wordt ontbonden, dan zal UNITED COSMETICS binnen dertig (30) dagen het bedrag op jouw rekening terugstorten.

UNITED COSMETICS behoudt zich het recht voor om de tarieven (tussentijds) te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.


Als het tarief van een door jou besteld artikel stijgt in de periode van jouw bestelling en de uitvoering daarvan, dan zal UNITED COSMETICS deze tariefverhoging uiteraard niet aan jou doorberekenen.

De vermelde tarieven van de artikelen in onze shop zijn in euro's en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten!

UNITED COSMETICS rekent standaard voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en het bezorgen van jouw bestelling een bijdrage van 5,95 Euro voor bezorging binnen Nederland door TNT. Op verzoek geven wij het pakketnummer van jouw bestelling zodat je deze kunt volgen via www.tracktrace.nl.

BEZORGING EN LEVERING

Geaccepteerde bestellingen probeert UNITED COSMETICS uiteraard zo snel mogelijk bij te laten bezorgen. De door UNITED COSMETICS opgegeven levertijd is indicatief. Mocht de levertijd langer duren, dan geeft dit geen recht op een schadevergoeding. Wel heb je recht om je bestelling te annuleren als de levertijd langer dan een maand is.

Als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hierover altijd zo snel mogelijk bericht van ons.

Als de levering van een besteld artikel onmogelijk is, zal UNITED COSMETICS je hierover zo snel mogelijk informeren en er alles aan doen wat rederlijkerwijs mogelijk is om een vervangend artikel, uiteraard altijd in overleg met jou, beschikbaar te stellen.

De levering van onze artikelen vindt plaats op het moment dat de bestelling wordt afgeleverd op het opgegeven adres.

Als je artikelen ontvangt, die je niet besteld hebt, dan dien je UNITED COSMETICS hier direct van op de hoogte te stellen.

Door of aan jou verstrekte/vermelde gegevens waar onjuistheden in voorkomen, dien je ook direct aan UNITED COSMETICS te melden.

Een wijziging van het afleveradres kan alleen schriftelijk aan UNITED COSMETICS worden doorgegeven. Mocht je bestelling al onderweg zijn, dan kan UNITED COSMETICS niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele problemen die hierdoor ontstaan. Wel ontvang je een e-mail van ons met de datum waarop je bestelling is verzonden. Op verzoek is verstrekken wij ook het pakketnummer.

AANBIEDINGEN, RUILEN & RETOUREN

Je bent verplicht om bij aflevering van jouw bestelling te onderzoeken of het artikel aan de overeenkomst beantwoordt zonder de producten te openen. ALs het artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, meldt dit dan schriftelijk binnen zeven (7) werkdagen na aflevering. Vergeet niet te vermelden waarom het artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt.

Als blijkt dat het artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan kun je kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- je kunt hetzelfde artikel nogmaals bestellen via email

- je kunt het bedrag van het artikel teruggestort krijgen

In beide gevallen dien je het artikel, ongebruikt, in de originele en onbeschadigde verpakking, binnen tien (10) werkdagen aan UNITED COSMETICS, te retourneren. Zodra wij het geretourneerde artikel hebben ontvangen, zullen wij nogmaals eenzelfde artikel verzenden of het betaalde bedrag terugstorten op jouw rekening.

Het bedrag zal altijd worden teruggestort op de rekening, die je gebruikt hebt om destijds het artikel mee te betalen.

Als het artikel niet op bovenstaande wijze wordt geretourneerd, dan kan het artikel niet meer worden omgeruild en kunnen de kosten van het artikel niet meer worden teruggestort.

De kosten van retourneren zijn voor jouw rekening.

Uiteraard zullen we per e-mail contact met je onderhouden om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.

DIVERSEN 

In het geval van overmacht kan UNITED COSMETICS de uitvoering van je bestelling (tijdelijk) stopzetten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat hierdoor een schadevergoeding kan worden geeist. Wel ontvang je hierover zo snel mogelijk een bericht van ons.

UNITED COSMETICS mag gebruik maken van derden bij de uitvoering van de bestellingen. 

UNITED COSMETICS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van (druk-) fouten of deze site en/of van andere reclame-uitingen, voor informatie die andere bezoekers van deze site verzenden en voor welke schade dan ook, die ontstaan is door of te maken heeft met deze website.

Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op deze Voorwaarden en op alle in deze Voorwaarden genoemde zaken. Alle geschillen zullen altijd worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland. 

De website www.unitedcosmetics.nl is eigendom van UNITED COSMETICS en het is verboden om deze site of een gedeelte van deze site openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van UNITED COSMETICS. 

PRIVACY 

Wij bewaren alleen e-mailadressen die rechtstreeks aan UNITED COSMETICS worden opgegeven of waarvan bij opgaven duidelijk is dat ze aan UNITED COSMETICS worden verstrekt.

UNITED COSMETICS gebruikt je e-mailadres alleen om je op de hoogte te houden van nieuws, informatie of aanbiedingen van onze producten. Op elk moment kun je aangeven geen e-mails meer van UNITED COSMETICS te willen ontvangen. Jouw persoonsgegevens zullen wij nooit doorgeven aan derden. 

Jouw persoonsgegevens leggen wij vast voor de acceptatie en de uitvoering van de overeenkomst en voor relatiebeheer. UNITED COSMETICS kan deze gegevens dus gebruiken om je te informeren over nieuwszaken of interessante aanbiedingen. Als je dit niet op prijs stelt dan is een eenvoudig e-mailtje naar info@unitedcosmetics.nl voldoende om ons hierover te informeren.